Kategorie » Stránky » Pravidla pro vkládání odkazů


Vytisknout

Pravidla pro vkládání odkazů

Bookmark and Share
Vždy máme zájem o vaše kvalitní odkazy. Pokud je ale chcete vložit do našich katalogů, pak dodržujte tato pravidla!

Je zakázáno vkládat odkazy:
1. Na nelegální software.
2. Na díla chráněná autorským právem, které jsou nelegálně nabízeny.
3. Na stránky navádějící nebo popisující jak hackovat nebo crackovat.
4. Na pornorgafii a obsah nevhodný pro děti.
5. Týkající se drog nebo návykových látek.
6. Obsahující násilí a rasismus.
7. Na stránky inzertního typu, které mají za cíl prodat např. jedno auto.
8. Na jakýkoliv obsah, který je nezákonný.

Správný formát vkládaného odkazu

Název odkazu
Název (titulek) odkazu musí být jasný a výstižný k obsahu vašich stránek. Název v podobě seznamu klíčových slov nebude schválen. Velká písmena jsou povolena pouze v úvodu nadpisu a v případě oficiálních názvů některých značek.

URL odkazu
Odkazující URL musí být celá včetně http://. Neschvalujeme odkazy směřující na jednotlivé podstránky, pouze na hlavní doménu.

Kategorie odkazu
Relevantní kategorie k obsahu vašich stránek.

Popis odkazu
Popis odkazu musí být výstižný k obsahu vašich stránek a v rozmezí 150 až 255 znaků. Popis v podobě seznamu klíčových slov nebude schválen. To samé platí i pro popisy složené z opakujících se vět. Nebude schválen ani popis obsahující nesmyslné texty a obsahující mnoho gramatických chyb.

Klíčová slova odkazu
Klíčová slova vztahující se k obsahu vašich stránek. Jednotlivá slova oddělujte prosím čárkou a nepoužívejte diakritiku (text bez háčků a čárek).

Provozovatel katalogů kontroluje registrované odkazy a v případě zjištění porušení pravidel si vyhrazuje právo odkaz z databáze bez náhrady odstranit. V případě opakovaného porušení pravidel bude uživatel trvale zablokován!

Odpovědi na časté dotazyProč nebyl odkaz schválen?
Rádi schválíme každý váš vložený odkaz. Když odkaz odmítneme, pak jedině z těchto důvodů:

- odkaz je již v katalogu registrován
- odkaz odkazuje na neexistující stránku
- odkaz porušuje závazná pravidla

Mohu používat automatické programy pro vkládání odkazů?
Můžete, ale je důležité v programu dobře nastavit kódování jazyka (charset). Pokud budete mít chybně nastavené kódování, pak vložený odkaz bude obsahovat místo českých znaků pouze nečitelný text a odkaz nebude schválen. Při velkém počtu katalogů a registrovaných odkazů nejsme schopni opravovat vkládané odkazy.